Nabídka

Poradenství v oblasti finančně dostupného bydlení (FDB).
Projekt „Finančně dostupné bydlení /FDB/– sdílená odpovědnost veřejného a soukromého sektoru“ má ambici ukázat, že rozpor mezi veřejným a soukromým zájmem v oblasti bytové politiky je často zdánlivý (a rozhodně ne nepřekonatelný) a zapojit klíčové aktéry z veřejného, soukromého i akademického sektoru do věcné diskuse.

Nisan Jazairi · +420 603 843 893 · n.jazairi@av62development.com

http://affordablehousing.cz/

Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj nabízí potraviny pro potřebné, které se ke koncovým klientům dostávají prostřednictvím pomáhajících organizací. Pomáhajícími organizacemi jsou neziskovky, včetně církví.

Jihomoravský kraj

Dalibor Levíček · +420 602 117 094 · fundraising@foodbankbrno.cz

http://www.foodbankbrno.cz/